Mingəçevirdə kütləvi işdənçıxarma-“Azərenerji” qazilərə belə rəhm etmir-FOTOLAR