Azərbaycana atılan“İskəndər” raketlərinin qalıqları nümayiş etdirilib